Ettevõtte loomine

Soovin asutada Eesti, Läti, Soome, Rootsi või Tsehhi firma ning esitan selleks alljärgnevad andmed:

Ettevõtte info
Ettevõtte asukohamaa
Ettevõtte nimi
Osakute suurus (%; eurodes)
Asutajaid

Soovin rentida postiaadressi (hind 240€/aasta)

Aadress
Linn
Postiindeks
Maakond
Ettevõtte põhitegevusala
Asutaja 1
Ees- ja perekonnanimi (kõik eesnimed)
Kodakondsus
Isikukood
Sünniaeg
Osakute suurus (%; eurodes)

Juhatuse liige?

Juhatuse asendusliige

Soovin juhatuse asendusliikme teenust (hind 400€/aasta)

Ees- ja perekonnanimi (kõik eesnimed)
Kodakondsus
Isikukood
Arve info
Arve saaja
E-mail
Aadress
Valige riik
Postiindeks
Linn
Lehekülje tingimused

1. Test
Test test test test.